Search
Search
Close this search box.

Cookie Consent คืออะไร? ทำไมเราต้องมี Cookie Consent บนหน้าเว็บไซต์?

เนื่องด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA (Personal Data Protection Act) เริ่มบังคับใช้ในไทย  เจ้าของเว็บไซต์ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการเว็บไซต์หรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ว่าเว็บไซต์นั้นจะมีการเก็บ Cookie โดยต้องแจ้งจุดประสงค์ให้ชัดเจนว่าจะนำข้อมูลไปใช้เพื่ออะไร ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ย่อมได้

Cookie คืออะไร?

Cookie บนหน้าเว็บบราวเซอร์คือไฟล์ Text เล็กๆ หรือชิ้นส่วนของข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ เช่น สมาร์ทโฟน หรือแทบเล็ต เมื่อเราเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ Cookie จะทำการบันทึกข้อมูลประวัติการใช้งาน ตำแหน่งที่อยู่ต่างๆ ของเรา การใช้ไฟล์คุกกี้ถือเป็นการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกัน ดังนั้น เจ้าของเว็บไซต์จะต้องแจ้งผู้ใช้งานเพื่อขอความยินยอมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

Cookie Consent คืออะไร?

                Cookie Consent คือการขอความยินยอมจากผู้ใช้งานบนหน้าเว็บไซต์เพื่อจัดเก็บ Cookie และข้อมูลต่างๆ โดยสามารถให้ผู้ใช้งานยินยอม และถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้  การรับมือ PDPA กับการทำ Cookie Consent นั้นไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่คุณต้องติดตั้ง Cookie Consent Banner ที่เป็นตัว Pop-up เด้งขึ้นมาเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้งานบนเว็บไซต์และให้กดยินยอมนั่นเอง

                หากคุณต้องการถามความยินยอมจากผู้ใช้งานหรือการทำ Cookie Consent ให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. ตัวใหม่ แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน ทาง Network 365 ยินดีให้ทุกคำปรึกษาเพื่อรับมือ PDPA ให้ทันท่วงที

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Network365 Co,Ltd. website uses cookies to give you the very best experience. Cookies also help us understand how our website is being used. If you continue without changing these settings on your browser, you consent to our Cookie Privacy Policy.